PREGNANCY

PREGNANCY UPDATE WEEK 31

Week 27 week 31

Sinds paar dagen heb ik het… NESTELDRANG. Ik dacht niet dat ik het zou krijgen, maar heb het dus echt haha. Dit komt misschien ook omdat de babykamer nog helemaal niet af is. Langzaam of snel, moeten we nu dingetjes gaan bestellen en inrichten. Ik hoop dat de babykamer volgende week komt, zodat ik de kamer kan inrichten. De box zal ook volgende week komen en dan hebben we dus al heel wat. Voor de rest heb ik deze week babyspulletjes (hydrofiele doeken, monddoekjes etc besteld). Zoo leuk om te doen en zooo schattig allemaal! 🙂

Since a few days I have it … NESTING. I didn’t think I will get it, but I really have it haha. This is perhaps also because the baby room is not finished at all. Slowly or quickly, we have to order and arrange things. I hope the baby room will come next week so that I can organize the room. The babybox will also come next week and so we already have a lot. For the rest I have ordered baby stuff this week (hydrophilic cloths, mouth wipes etc). So fun to order and all sooo cute! 🙂

Hieronder nog een kleine update! / Below a small update!

De baby: Ons kleine ventje is ongeveer 39 cm lang en weegt rond de 1,84 kg. Al bijna 2 kilo!! Alle organen zijn nu ontwikkeld en de longen bereiden zich voor op de adem. Hij slaapt veel, maar als hij wakker is wordt hij actief en traint zijn bewegingen, adem en opent zijn ogen.

Mijn status: Aan het begin van de week was ik super moe en heb ik veel geslapen. De afgelopen dagen heb ik weer wat meer energie. Ik word wel meerdere keren per nacht wakker. Of ik moet plassen of omdat de kleine mij schopt en ik mijn houding moet veranderen. Soms heb ik ook harde buiken en moet ik eventjes rustig aan doen en gaan liggen. Wel moeilijk als je nog van alles wilt doen, maar ik moet me nu overgeven aan mijn lichaam. Oh, mijn buik is echt super groot geworden, haha. Mijn navel gaat naar buiten staan, zo gek!

Food: Deze week had ik niet gekke cravings. Ik merk dat alles binnenin mijn buik wat krapper wordt, dus kan niet meer zoveel per maaltijd eten. Daarvoor eet ik veel kleine maaltijden op een dag. ’s middags heb ik meer zin in een salade en ’s avonds ben ik al tevreden met een bakje yoghurt en wat granola.

The baby: Our little guy is about 39 cm tall and weighs around 1.84 kg. Already almost 2 kilos!! All organs are now developed and the lungs prepare for the breath. He sleeps a lot, but when he’s awake he becomes active and trains his movements, breathes and opens his eyes.

My status: At the beginning of the week I was super tired and I slept a lot. The last few days I have more energy again. I do wake up several times at night. Whether I have to pee or because the little one kicks me and I have to change positions. Sometimes I have a hard belly. Then I have to take it easy. Hard if you still want to do everything, but I have to focus on my body now. Oh, my belly has really grown super big, haha. My belly button is popping outside, so crazy!

Food: This week I didn’t have weird cravings. I notice that everything inside my belly is getting tighter, so I can’t eat much that much. Before that I eat a lot of small meals a day. In the afternoon I feel more like a salad and in the evening I’m already satisfied with some yogurt and granola.

Let me know!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: